ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE R.N. DN. 29.05.2018r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że w dniu 29.05.2018r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu od  poz.2 do poz.11

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za  2017r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania planu remontowego za 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja Zarządu o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2018 roku.
 10. Informacja Zarządu w sprawie propozycji podziału nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za rok 2017.
 11. Omówienie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie  mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów za I kwartał 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosku z Walnego Zgromadzenia z dn. 24.06.2017r. dot. ogrodzenia terenu przy bloku Warchalskiego 4.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla Prezesa SML-W „Nasz Dom”.
 14. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN z dnia 20.04.2018r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej za miesiąc  maj 2018r. dla Prezesa SML-W „Nasz Dom”.
 17. Sprawy różne.

- rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

 

Załączniki:

1. załączniki do punktu 2.

2. załączniki do punktu 3

3. Załączniki do punktu 4

4. załączniki do punktu 6

5. Regulamin  Ochrony Danych Osobowych wraz z załącznikami

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

7. Sprawozdanie z działalności RN za 2017 rok

8. załączniki do punktu 16

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN


JADWIGA  JACHACY

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Jadwiga Jachacy
 2. Mieczysław Pasztaleniec                      8.  Wojciech Kolator
 3. Zuzanna Kędzierska                            9.  Joanna Wardaszka
 4. Zofia Danuta Siudej                            10. Jerzy Rzepczyński
 5. Daniela Żyjewska                                11. Zarząd Sp-ni
 6. Janina Piędziak                                    12. Gł. Księgowa
 7. Monika Olbryś-Zegarowska
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK