PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

Zad I. Wykonanie częściowe  izolacji ściany fundamentowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Widnichowskiej19.

Zad II. Wykonanie częściowe izolacji ścian fundamentowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Batorego11 .

Zad III. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej6 w Ostrowi Mazowieckiej.

Zad IV. Remont  balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy      ul. Księżnej Anny 6.

Zad V. Wykonanie  przykanalika  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej6.

Zad VI Wymiana wewnętrznej  linii zasilającej WLZ z podejściami do mieszkań w budynku przy ulicy 3-go  Maja  72

Oferty prosimy składać w terminie do 24.04.2018r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51.

 

Dokumenty do pobrania

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK