ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN W DNIU 26.09.2017R. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 19.09.2017r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że 
w dniu 26.09.2017r.  o godz. 1700 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu od  poz.2-8

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu  remontowego na 2017 r. dot. budynku przy ul. Widnichowskiej 5.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu remontowego naprawy dachu i wymiany obróbek blacharskich w budynku przy ul. Duboisa 1.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat na fundusz remontowy od lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni.
 6. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wydzielenia działki pod budynkiem usługowym stanowiącym własność Pani Barbary S.
 7. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sposobu zagospodarowania terenu przy wschodniej części bloku ul. Armii Krajowej 6.
 8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zastępcy Prezesa o rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem Spółdzielni.
 9. Omówienie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów za II kwartał 2017roku..
 10. Przyjęcie protokołu nr 7/2017 z posiedzenia RN Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” z dnia 28.07.2017r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej za miesiąc sierpień 2017r. dla:
 12. a) Prezesa Jerzego Pawluczuka   b) Zastępcy Prezesa Tadeusza Malca

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej za miesiąc wrzesień 2017r. dla:
 14. a) Prezesa Jerzego Pawluczuka  b) Zastępcy Prezesa Tadeusza Malca

 15. Sprawy różne.

- pismo Pani Grażyny K. z dnia 25.07.2017r. w sprawie przecieku dachu w bloku przy ul. Duboisa 1.

- pismo Pani Marzeny B. z dnia 08.08.2017r. w sprawie zakłócania spokoju lokatorom bloku przy ul. 3 Maja 70.

- pismo mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 6 i 6A w sprawie zakłócania porządku lokatorom bloków sąsiadujących z wolnym placem między blokami Armii Krajowej 6, Widnichowska 21, Lipowa 6 i Lipowa 15.

- pismo mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 6 i 6A z dnia 11.08.2017r. w sprawie zagospodarowania terenu od wschodniej części bloków przy ul. Armii Krajowej 6 i 6A.

- pismo mieszkańców Spółdzielni z ul. Widnichowskiej, Kościuszki i Lipowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie podjęcia decyzji zezwalającej na grę w piłkę młodzieży z w/w bloków.

Załączniki:

- pismo Pani Grażyny K. z dnia 25.07.2017r. w sprawie przecieku dachu w bloku przy ul. Duboisa 1.

- pismo Pani  Marzeny B. z dnia 08.08.2017r. w sprawie zakłócania spokoju lokatorom bloku przy ul. 3 Maja 70.

- pismo mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 6 i 6A w sprawie zakłócania porządku lokatorom bloków sąsiadujących z wolnym placem między blokami Armii Krajowej 6, Widnichowska 21, Lipowa 6 i Lipowa 15.

- pismo mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 6 i 6A z dnia 11.08.2017r. w sprawie zagospodarowania terenu od wschodniej części bloków przy ul. Armii Krajowej 6 i 6A.

- pismo mieszkańców Spółdzielni z ul. Widnichowskiej, Kościuszki i Lipowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie podjęcia decyzji zezwalającej na grę w piłkę młodzieży z w/w bloków.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN


JADWIGA  JACHACY

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Jadwiga Jachacy
 2. Mieczysław Pasztaleniec                      8.  Wojciech Kolator
 3. Zuzanna Kędzierska                            9.  Józef  Marek Jastrzębski
 4. Zofia Danuta Siudej                            10. Joanna Wardaszka
 5. Daniela Żyjewska                                11. Jerzy Rzepczyński
 6. Janina Piędziak                                   12. Zarząd Sp-ni
 7. Monika Olbryś-Zegarowska              13. Gł. Księgowa

 

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK