PRZETARG NA MONTAŻ WODOMIERZY PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej, zaprasza do złożenia ofert w przetargu ograniczonym na wykonanie poniższego zadania:

Montaż 387 szt. wodomierzy wraz z zaworami zwrotnymi

1)      typu JS 1,6 DN 15 SMART + z modułem radiowym WMBUS 16-2 produkcji APATOR POWOGAZ

lub  2)      typu I-FLUX 1,6 DN 15 z modułem radiowym produkcji METRONA POLSKA

lub  3)      typu Franco Inox 1,6 DN 15 z modułem radiowym produkcji FILA

w lokalach mieszkalnych i usługowych bloku przy ul. Batorego 11, ul. Kościuszki 46, ul. Widnichowskiej 9, ul. Lipowej 14, ul. Sportowej 25 i ul. Szkolnej 13 oraz dostarczenie oprogramowania wraz z modułem komunikacyjnym do dokonywania samodzielnych odczytów.

Oferty w zamkniętej kopercie, należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 14.09.2017r. do godz. 10.00

 

 

dokumenty do pobrania :

 

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.