ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dniu 28.07.2017r PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 21.07.2017r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że 
w dniu 28.07.2017r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

 

Porządek dzienny posiedzenia

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu od  poz.2-7

 3. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego na 2017r. dot. budynków:
 4. - ul. Lipowej 12,

  - ul. Widnichowskiej 5,

  - ul. Widnichowskiej 7,

  - ul. Kościuszki 38B.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia stawek opłat na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Widnichowskiej 5.
 6. Informacja Zarządu w sprawie rozliczenia wody za pierwsze półrocze 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu remontowego wymiany wodomierzy w budynkach.
 8. Przyjęcie zobowiązania do ujęcia w planie remontowym 2018r. montażu okładzin granitowych na jednej klatce schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 48.
 9. Przyjęcie zobowiązania do ujęcia w planie remontowym 2018r. malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Widnichowskiej 5.
 10. Zapoznanie Rady Nadzorczej z protokołem Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” z dnia 24.06.2017r.
 11. Przyjęcie protokołu nr 6/2017 z posiedzenia RN Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” z dnia 21.06.2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej za miesiąc lipiec 2017r. dla:
 13. a) Prezesa Jerzego Pawluczuka

  b) Zastępcy Prezesa Tadeusza Malca

 14. Sprawy różne.

- odpowiedź na pismo skierowane do RN z dnia 13.06.2017r. Pani Teresie Stepnowskiej zam. ul. Widnichowska 5/16 w sprawie umożliwienia montażu anteny satelitarnej na elewacji budynku.

Załączniki:

- wnioski Inspektora robót budowlanych oraz spraw techniczno-eksploatacyjnych skierowane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

- zestawienie strat wody na licznikach głównych za I półrocze 2017r.

- analiza zużycia wody na dzień 30.06.2017r.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN


JADWIGA  JACHACY

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Jadwiga Jachacy
 2. Mieczysław Pasztaleniec                      8.  Wojciech Kolator
 3. Zuzanna Kędzierska                            9.  Józef  Marek Jastrzębski
 4. Zofia Danuta Siudej                            10. Joanna Wardaszka
 5. Daniela Żyjewska                                11. Jerzy Rzepczyński
 6. Janina Piędziak                                   12. Zarząd Sp-ni
 7. Monika Olbryś-Zegarowska              13. Gł. Księgowa
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK