ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dniu 21.06.2017r. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 16.06.2017r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że  w dniu 21.06.2017r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

 

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu od  poz.1

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z dodatkowych powierzchni piwnicznych.
 4. Informacja Zarządu o wnioskach złożonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez członków Spółdzielni.
 5. Przyjęcie protokołu nr 4/2017 z posiedzenia RN Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” z dnia 26.04.2017r.
 6. Przyjęcie protokołu nr 5/2017 z posiedzenia RN Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” z dnia 30.05.2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej za miesiąc czerwiec 2017r. dla:
 8. a) Prezesa Jerzego Pawluczuka

  b) Zastępcy Prezesa Tadeusza Malca

 9. Sprawy różne.

- pismo Pani Joanny Małyszko z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wyjaśnienia dotyczącego nieporozumień pomiędzy P. Rytelewską a P. Moniką Olbryś-Zegarowską,

- pismo Zarządu SML-W „Nasz Dom” skierowane do Państwa Janiny i Adama Świderskich informujące o podjętych działaniach w sprawie wymiany pionów kanalizacyjnych.

- pismo P. Teresy Stepnowskiej z dnia 13.06.2017r. w sprawie umożliwienia zamontowania anteny satelitarnej na budynku przy ul. Widnichowska 5/16.

Załączniki:

1. pismo Pani Joanny Małyszko  z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wyjaśnienia dotyczącego nieporozumień pomiędzy P. Rytelewską a P. Moniką Olbryś-Zegarowską

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN

JADWIGA  JACHACY

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Jadwiga Jachacy
 2. Mieczysław Pasztaleniec                      8.  Wojciech Kolator
 3. Zuzanna Kędzierska                            9.  Józef  Marek Jastrzębski
 4. Zofia Danuta Siudej                            10. Joanna Wardaszka
 5. Daniela Żyjewska                                11. Jerzy Rzepczyński
 6. Janina Piędziak                                   12. Zarząd Sp-ni
 7. Monika Olbryś-Zegarowska              13. Gł. Księgowa
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK