PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

Zad.1 Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Kościuszki 42B

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji

Atlas, Cerezit,  Bolix  lub Kreisel.

Zad.2  Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Kościuszki 42D

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji

Atlas, Cerezit, Bolix oraz Kreisel.

Zad.3 Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Widnichowskiej7

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji

Atlas, Cerezit,  Bolix oraz Kreisel.

Zad.4 Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Lipowej 12

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji

Atlas, Cerezit,  Bolix oraz Kreisel.

Zad.5 Remont klatek schodowych polegający na ułożeniu płytek gresowych

na schodach przy ulicy Kościuszki 42A

 

Oferty prosimy składać w terminie do 19.04.2017r. do godziny 1000

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

Uwaga :

Wyjaśnienie do przedmiarów robót dotyczących przetargu z dnia 19.04.2017r W przedmiarze robót dotyczących remontu trzech klatek schodowych przy ulicy Kościuszki 42A ( Zadanie nr5) w pozycjach 1.3, 1.4, 1.6, 1.7,1.10,1.11. nie należy uwzględniać wstawionej w pozycjach krotnościx3. W załączeniu uaktualniony przedmiar.


dokumenty do pobrania

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.