PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

Zad.1 Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem elewacji przy ulicy Widnichowskiej 5

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji ATLAS oraz BOLIX

Zad.2 Zakup i dostawa lamp LED

Oferty prosimy składać w terminie do 4.04.2017r. do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew. 51.

 

dokumenty do pobrania :

 

 

 

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.