PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

 

Zad.1 Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Kościuszki 42B

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji ATLAS oraz CERESIT

Zad.2  Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Kościuszki 42D

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji ATLAS oraz CERESIT

Zad.3 Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Widnichowskiej7

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji ATLAS oraz CERESIT

Zad.4 Konserwacja elewacji z remontem balkonów  oraz wykonanie cokołów

budynku przy ulicy Lipowej 12

Kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z systemem renowacji elewacji ATLAS oraz CERESIT

Zad.5 Remont klatek schodowych polegający na ułożeniu płytek gresowych

na schodach przy ulicy Kościuszki 42A

 

Oferty prosimy składać w terminie do 28.03.2017r. do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.